Krijg meer inzicht in je persoonlijkheid

Het DISC instrument is een persoonlijkheidsanalyse. DISC geeft mensen een diepgaand inzicht in hun eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen. De DISC beschrijvingen geven in begrijpelijke taal zicht op gedrag en communicatie.

Een persoonlijkheidsanalyse (PPA, onderdeel van DISC) kan een zinvolle bijdrage leveren aan een coachingstraject. De test gaat uit van je huidige functie. De kracht van het DISC model zit ‘m in zijn eenvoud zonder af te doen aan de complexiteit van mensen.

Persoonlijke Stijl Analyse van de DISC methode

De Persoonlijke Stijl Analyse is gebaseerd op het DISC model van Marston. Het model maakt onderscheid tussen introvert (passief) en extravert (actief) gedrag en tussen controlerend (beheersen van de stressvolle omgeving) en relaterend (relateren met anderen in een ontspannen omgeving) gedrag.

  • Extraverte mensen zeggen wat ze te zeggen hebben, ze nemen vaak initiatief. Zij zijn direct in hun benadering en richten hun energie op anderen.
  • Introverte mensen daarentegen spreken zich liever niet uit en luisteren. Zij richten hun energie op hun innerlijke wereld. Hun houding is vaak afwachtend. Hun benadering is dan ook indirect.
  • Controlerende mensen richten zich op dingen doen en resultaten behalen. Het handelen is rationeel en gericht op het controleren van de omgeving.
  • Relaterende mensen richten zich op relaties met anderen. Zij laten zich meer leiden door hun emotie.

De Persoonlijke Stijl Analyse beschrijft niet je persoonlijkheid maar je natuurlijke gedragsstijl. Je kernpatroon. Het meet welke combinatie van temperamenten het sterkste aanwezig is en welke gedragsstijl daaruit voort komt. We zijn ons niet bewust hiervan. Deze gedragsstijl zijn we ‘gewoon’, het voelt als natuurlijk. Ons natuurlijk gedrag is verankerd in ons temperament.

Wat meet DISC?

DISC meet diverse aspecten door middel van een assessment. De resultaten van dit assistent kunnen in een matrix worden weergegeven. Horizontaal wordt de as Taakgericht vs. Mensgericht gehanteerd en verticaal wordt de as Extrovert vs. Introvert gebruikt. Dit resulteert in vier kwadranten die elk corresponderen met een van de basisstijlen:

  • Het Rode kwadrant: vertelt je hoe je omgaat met problemen en uitdagingen
  • Het Gele kwadrant: vertelt je hoe je anderen beweegt en overhaalt tot jouw standpunt
  • Het Groene kwadrant: vertelt je hoe je omgaat met veranderingen in jouw omgeving
  • Het Blauwe kwadrant: vertelt je hoe je omgaat met regels, details en procedures
Vraag een Disc aan
DISC

Patricia is gecertificeerd DISC trainer

Een DISC aanvragen

Soul Heart DISC
In een weekend begeleidt Patricia je in beweging & stilstand, ingetogen & uitgelaten in stilte & luid en alleen & met allen. Een vrouwelijke reis op gedrags-, zintuigelijk-, emotioneel- en zielsnivo waarna je je als herboren voelt. Dank je wel Patricia xxx
Therese Corbeij, Marengo Trainingen
Hey Patricia! Wow wat een Healing, heb super diep geslapen, voel me veel beter.
Eduard Ceuppens
Sinds ik bij jou ben geweest, stroomt alles zoveel meer in mijn leven… Ben dankbaar.
Johannes
Nogmaals bedankt voor de healing gisteren, heel krachtig wauw.
Robin
Of je nu alleen met haar bent, of samen met een groep: Patricia creëert een ruimte waarin je je veilig en geborgen voelt. Je komt thuis bij jezelf en volgt vervolgens, heel natuurlijk, je eigen pad, in je eigen tempo. Ze zet niets op de agenda, laat je volledig vrij. En toch dienen zich in Patricia’s aanwezigheid steeds de stukken aan, waaraan je op dat moment toe bent, onderweg naar je zielsbestemming. Ze steunt je en nodigt je uit om voort te gaan. Zo ga je naar huis: een stuk wijzer, pakken lichter en een fikse stap verder op je levenspad.
D
Nogmaals bedankt voor de healing gisteren, heel krachtig wauw.
Robin
Heel dankbaar voor de sessies bij Patricia. Op een hele ongedwongen manier geeft zij heel goed aan wat voor mij op dat moment nodig is. Soms zijn het verbindingsoorden die zij mij laat zien en verbroken of gereinigd mogen worden. Soms mogen de “batterijen” opgeladen worden en doet haar healing wonderen. Telkens weet ze exact wat er mag komen en opgelost worden. De processen werken nog dagen door. Het allerbelangrijkste is dat ze dit doet vanuit en met heel haar hart en dat voel je gewoon. Dank je wel !!
Petra VB
Dankje, Pat, om mij in een veilige omgeving te helpen om mijn onbewuste ongedefinieerde blokkades te herkennen, te erkennen. Telkens als ik bij jou vandaan kom, is de hemel opgeklaard, is er duidelijkheid geschapen en het pad naar harmonie weer geëffend. Verwonderd kijk ik dan ook naar wat zich effectief manifesteert nadat we specifieke onderwerpen hebben aangepakt. Magisch.
Barbara